Režim ordinace v době zvýšeného rizika infekce Kovid19

26.02.2020

Návštěvu je nutno předem objednat telefonicky 323 665 123 nebo mailem (poté vás objednáme na určitý čas). Respektujte, že ne vždy můžeme telefon zvednout hned.

Dostavte se včas, při zpoždění byste se museli objednat znovu.

V čekárně mějte nasazenou roušku. (je to i vaše ochrana)

Vstupujte do ordinace po vyzvání, dodržujte pokyny personálu.  Vstup je dovolen pouze objednanému pacientovi event. s 1 doprovodem) . Je nutné mít nasazenou roušku. 

Desinfikujte si ruce před i po návštěvě zdrav. zařízení, nedotýkejte se zbytečně povrchů nábytku a klik dveří.

Nekonzumujte v čekárně jídlo a požité jednorázové kapesníky odneste domů a nevyhazujte je v čekárně.

Banální zdravotní potíže řešte sami nebo se poraďte s lékařem telefonicky nebo mailem .

Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky.