Infuzní terapie  v ordinaci podle povahy onemocnění 

10.06.2020

Dle zdravotního stavu a potřeby pacienta v souvislosti s akutní léčbou a návazností na její léčbu  jsou možné po domluvě.