Poděkování

01.04.2020

Děkujeme všem kdo respektují pokyny chodu ordinace. Všechna opatření jsou pro to, abychom i vás plně ochránili před jakoukoliv infekcí.